Stormlogo

Vår historie

Storm Brygghus har eksistert siden 2013, men historien til lokalene som brukes går lengre tilbake i tid.

Det hvite hovedhuset i tre stod ferdig i 1962 og var den første Aldersheimen på Kvenvær.

Ved hjelp av innsamlede penger fra “Gamles Vell”, Santitetsforeningen og kommunale midler så kunne første beboer flytte inn 1. august 1962.

Innsamling av penger til Aldersheimen startet allerede i 1932 av noen driftige damer i Ytre Kvenvær. Årsaken var rett og slett at de eldre ikke hadde de beste levekår, og ofte ble “ satt bort” på gårder. Her kunne arbeidet være hardt både på åker og på sjøen. Med en Aldersheim ble de eldre bedre ivaretatt. Men det tok altså 30 år før det stod ferdig.

Hovedhuset ble raskt fylt opp med 15 beboere og plassmangel gjorde at Annekset ble bygd og innviet i 1975. Dette var et frittstående bygg hvor det var plass til 7 beboere

Ytterligere utvidelser ble gjort i 1984, hvor ny sengefløy og mellombygg ble satt opp.

Dette koblet alle bygningsdelene sammen.

( kilde: Minner fra Kvenvær Aldersheim, Rigmor Hermanstad)

I 2008 ble Kvenvær Aldersheim eller Kvenvær omsorgsenter som det da het, lagt ned til stor fortvilelse blant beboere ,ansatte og bygda.

I dag benyttes hovedhuset som ølbryggeri, kjøkken og selskapslokale. Annekset er gjort om til pub og scene. I det som var sengefløy er alle rom pusset opp og fungerer som overnattingsrom.

Vi , Siv Sjølie og Arne Gabrielsen, har siden 2013 pusset opp og endret stort sett alle rom på det som nå heter Storm Brygghus.